THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Phùng Thanh Vũ

GĐ Cty CP XD Nam Việt Úc miền Trung
Ủy viên Ban Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty CP XD Nam Việt Úc miền Trung
Lô B3.8.4 Nguyễn Đình Hoàn, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất bột trét tường, keo dán gạch, đá và phụ gia chống thấm
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật