THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Văn Trung

TGĐ Công ty CP Vinaconex 25
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty CP Vinaconex 25
89A Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Xây dựng, bất động sản, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật