THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Nguyễn Ngọc Bình

PTGĐ Tổng Cty CP Dệt May Hòa Thọ
Phó Chủ tịch Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tổng Cty CP Dệt May Hòa Thọ
30 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sợi dệt vải các loại
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật