THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chị Nguyễn Thị Ny

GĐ Cty TNHH MTV Kim Trung Bảo
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty TNHH MTV Kim Trung Bảo
Quốc lộ 1A, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Kinh doanh xe ô tô, san lấp mặt bằng
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật