THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Trần Quang Minh

CTHĐQT - TGĐ Cty CP TCSK & DL Gala Việt
Phó Chủ tịch Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP TCSK & DL Gala Việt
70 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tổ chức sự kiện, tổ chức biểu diễn, tổ chức hội nghị, hội thảo, in ấn, quảng cáo, du lịch….
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật