THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Lê Trường Kỹ

CTHĐQT Cty CP Tập đoàn Đầu tư DIN CAPITAL
Phó Chủ tịch Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco
76-78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, cho thuê xe máy thi công…
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật