THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Lê Văn Dũng

GĐ Cty CP Châu Đô
Ủy viên Thường vụ Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Châu Đô
70 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm ...
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật