THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Lê Nam Hùng

PGĐ Công ty CP Portserco
Ủy viên Ban chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Portserco
59 Ba Đình, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Cung ứng các dịch vụ vận tải biển, bốc xếp
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật