THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Hà Đức Hùng

GĐ Cty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường
Chủ tịch Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường
Đường số 8, KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Chế tạo thiết bị cơ khí thủy điện, công nghiệp, xây dựng
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật