Ngày 17.1, Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024” tại Thành Đoàn Đà Nẵng. Về phía YBA Đà Nẵng có Chị Nguyễn Thị Nhung – Phó Chủ tịch Hội tham dự Hội nghị.

Có thể là hình ảnh về 10 người, thiết bị chiếu sáng, đám đông và văn bản

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân của YBA Đà Nẵng đã nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bằng khen của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Bằng khen Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam:

  • Tập thể: YBA Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

  • Cá nhân: Chị Nguyễn Thị Nhung – PCT Hội LHTN TP – PCT YBA Đà Nẵng

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản

Bằng khen Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng:

  • Tập thể: Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ VIWO

Có thể là hình ảnh về 15 người và văn bản

Cá nhân:

  • Anh Nguyễn Ngọc Mỹ – UV BCH YBA Đà Nẵng – GĐ Công ty TNHH Thái Đức An
  • Anh Nguyễn Hữu Nghĩa – UV BCH YBA Đà Nẵng – GĐ Công ty TNHH Nghĩa Thống Gia

Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản