TIỀN LƯƠNG TRONG NHỮNG NGÀY TẾT BÍNH THÂN 2016

Thứ năm ngày 14/01/2016 | Lượt xem: 1302

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, những ngày tết Bính thân 2016, người lao động được trả lương như sau:

-    Nếu không đi làm vào ngày nghỉ tết thì sẽ được hưởng 100% tiền lương của ngày đó.
-    Nếu đi làm thì sẽ được hưởng 300% tiền lương. Nếu làm thêm vào ban đêm thì còn được cộng thêm 90% tiền lương (30% tiền lương làm việc ban đêm + 20% tiền lương làm thêm giờ ban đêm vào ngày lễ tương đương 60% tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày bình thường). Ngoài ra, người lao động hưởng lương ngày còn được cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ tết.

         Đây là mức thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động trả mức cao hơn cho người lao động.

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng
Hotline: 0905102425 - (0511)3.572.456

Gửi trang này đến cho bạn bè