Thông tin liên hệ

  • Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng

    Địa chỉ: Tầng 2 Trụ sở Thành Đoàn, đường Xuân Thủy - Q.Hải Châu - Đà Nẵng

  • Phone: +(84) 05113.708575

    Fax: +(84) 05113.695697

    info@dntdanang.com.vn

Gửi Email Tư Vấn

Anh(Chị) vui lòng nhập đầy đủ thông tin để Hội có thể liên lạc lại với Anh(Chị) trong thời gian sớm nhất.

(*) : Thông tin bắt buộc