Giới thiệu Hội

Giới thiệu về Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Hội Doanh nhân trẻ (DNT) thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dưng và phát triển lực lượng Doanh nhân thành phố, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

Tiền thân của Hội DNT thành phố là Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ được thành lập từ ngày 1/1/2000 gồm 36 thành viên. Trên cơ sở Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 16/10/2003 theo quyết định số 6319/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Tại Đại hội III Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009 – 2012 đổi tên thành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho đến nay.

Phong trào DNT Đà Nẵng đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Hội DNT thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến rõ rệt, số lượng hội viên đến nay là 530, Hội đã thành lập 11 Câu lạc bộ trực thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu hội viên (Hội đồng tư vấn doanh nghiệp, CLB Nữ Doanh nhân, CLB Doanh nhân 20 - 30, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu, CLB Tennis Doanh nhân, CLB Cầu lông Doanh nhân, CLB bóng đá Doanh nhân, CLB Golf Doanh nhân, CLB giảng viên Doanh nhân, CLB Tiếng Anh Doanh nhân, CLB NRT).

Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực của Doanh nhân và doanh nghiệp; Nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và chung sức phát triển cộng đồng. Khẩu hiệu hành động “Tạo dựng giá trị chung” là một bước trưởng thành của DNT trong tư duy và văn hóa hành động, sự hợp sức hướng đến các giá trị tốt đẹp, thực thi và cống hiến. Chung sức và trách nhiệm của lực lượng Doanh nhân xung kích và kế thừa tạo nên những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Chủ tịch Hội qua các thời kỳ:  

+ Anh Trần Quang Tuấn, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp trẻ - Nhiệm kỳ 2000 – 2003.

+ Anh Dương Viết Roãn, Chủ tịch Hội khóa I - Nhiệm kỳ 2003 – 2006.

+ Anh Trương Phước Ánh, Chủ tịch Hội khóa II - Nhiệm kỳ 2006 – 2009.

+ Anh Lê Văn Hiểu, Chủ tịch Hội khóa III - Nhiệm kỳ 2009 - 2012 và khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

+ Anh Phan Hải, Chủ tịch Hội khóa V – Nhiệm kỳ 2015 – 2018.

+ Anh Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội khóa VI – Nhiệm kỳ 2018-2021.

Với bề dày lịch sử, với sự nỗ lực không ngừng của Ban chấp hành cùng toàn thể hội viên, Hội DNT Đà Nẵng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng tại Đại hội VI nhiệm kỳ 2018 – 2021.