Một số lưu ý kể từ 1/1/2014 khi luật thuế thay đổi

Thứ hai ngày 24/03/2014 | Lượt xem: 19496

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Công ty Kế toán Đầu Xuân Đức đề cập đến một số lưu ý kể từ ngày 1/1/2014 khi luật thuế thay đổi về các vấn đề như: Điều kiện khấu trừ thuế; Kê khai hoá đơn đầu ra, đầu vào; Hoàn thế GTGT; Thủ tục thay đổi vốn điều lệ,....

1.   Điều kiện khấu trừ thuế: Hóa đơn đầu vào và đầu ra trên 20 triệu bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt. Nếu không thanh toán qua NH thì không được kê khai khấu trừ thuế và cũng không được hạch toán vào chi phí. (trước 01/01/2014 thì được hạch toán vào phí) Khoản 1,2,3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC qui định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT 

2.   TK ngân hàng, kể cả TK tiền vay bên mua và bên bán phải được đăng ký hoặc thông báo cho cơ quan thuế. Nếu hai bên mua và bán không đăng ký hoặc không thông báo cho cơ quan thuế thì thuế GTGT đầu vào không được kê khai khấu trừ và cũng không được hạch toán vào chi phí. (trước 01/01/2014 không nói) khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC

3.   Hóa đơn đầu ra, đầu vào của tháng nào thì phải kê khai vào tháng đó, bỏ giới hạn về thời gian kê khai trước đây là 06 tháng. VD: Hóa đơn đầu vào của tháng 01/2014 đến tháng 6/2014 DN mới gửi thì không được kê khai vào tháng 6/2014… (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Trường hợp DN đã kê khai các hóa đơn mua hàng phát sinh từ tháng 12/2013 trở về trước vào tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014, thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung tháng 1/2014 để điều chỉnh giảm các hóa đơn mua hàng từ tháng 12/2013 trở về trước.  

Ví dụ: Tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 01/2014, DN kê khai trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào các  hóa đơn mua hàng phát sinh trong tháng 01/2014 và một số hóa đơn bị sót tháng 10, 11/2013.

Căn cứ theo qui định, DN thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung tháng 01/2014 để điều chỉnh giảm các hóa đơn mua hàng của tháng 10,11/2013. Đồng thời khai điều chỉnh tăng hóa đơn tháng 10/2013 vào hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung tháng 10/2013 và điều chỉnh tăng hóa đơn tháng 11/2013 vào hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung tháng 11/2013.         

4.   Về hoàn thuế GTGT:  âm 12 tháng hoặc 04 quý liên tục mới được hoàn;…(trước đây 03 tháng)

5.   Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn bắt buộc phải chuyển qua Ngân hàng. (trước 1/3/2014 chỉ cần lập phiếu thu, phiếu chi) Điều 6 NĐ 222/2013/NĐ-CP 31/12/2013

6.   Doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2014 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp) và kê khai thuế theo PP trực tiếp. Nếu muốn sử dụng hóa đơn GTGT thì phải chứng minh đầu tư tài sản ngay ban đầu trên 01 tỷ đồng khoản (điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC

7.   Xử lý HĐ đã lập giao cho khách hàng và 2 bên đã kê khai thuế:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

8. Trước khi sử dụng hóa đơn đặt in phải làm thông báo gửi cơ quan thuế trước 05 ngày mới được sử dụng.

9. Các trường hợp về  mượn CMND để đăng ký mã số thuế TNCN rồi lập bảng chi lương. Hiện nay CQ thuế đã phát hiện và xuất toán toàn bộ chi phí lương, xử lý phạt rất nhiều.

-- 
  Mọi sự trợ giúp miễm phí hãy liên hệ theo số ĐT 0511.3 726909 gặp bộ phận tư vấn khách hàng để được tư vấn, hướng dẫn.

 

Theo nguồn: Dau Xuan Duc Company For Accounting And Financial Services

Gửi trang này đến cho bạn bè