Giới thiệu về hội viên

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

image

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chủ tịch HĐQT

Gửi trang này đến cho bạn bè