Giới thiệu về hội viên

Tập san Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

image

Nguyễn Ngọc Hạnh

Phó Tổng biên tập

Gửi trang này đến cho bạn bè