Giới thiệu về hội viên

Tổng Công ty Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy miền Trung.

image

Nguyễn Đình Hạnh

Chánh Văn phòng

Gửi trang này đến cho bạn bè