Giới thiệu về hội viên

Công ty CP Bắc Hà miền Trung

image

Mai Bá Nam

Phó Giám đốc

  • 59 Trần Hữu Trang
  • maibanam@gmail.com
  • bachagroup.com.vn
  • Tổ chức hội thảo, hội chợ, nghệ thuật, quảng cáo thương mại

Gửi trang này đến cho bạn bè