Giới thiệu về hội viên

Công ty dịch vụ lao động và dạy nghề Đà Nẵng

image

Lê Đình Tấn

Giám Đốc

  • 563- Điện Biên Phủ
  • ledinhtan@gmail.com
  • Dạy nghề, huấn luyện an toàn lao động, giới thiệu việc làm,chuyển phát nhanh...

Gửi trang này đến cho bạn bè