Giới thiệu về hội viên

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

image

Hoàng Thị Kim Tuyết

phó Văn phòng

Gửi trang này đến cho bạn bè