Giới thiệu về hội viên

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khóa I

image

Dương Viết Roãn

Chủ tịch

Gửi trang này đến cho bạn bè